17/10/2562

“Let’s Get Right” ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย


         นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมเวทีเสวนา “ซื้อ ขาย อย่างไร ให้โดนใจ ไม่โดนจับ” ในงาน  “Let’s Get Right”  ซื้อ ขาย ให้ถูกใจ ใช่เลย ซึ่งจัดโดย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 5 โซน Outlet in Town