27/08/2562

ศิลปาชีพประทีปไทย Otop ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2562 หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย


มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมออกบูธที่งานศิลปาชีพประทีปไทย Otop ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2562 หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 โดยภายในบูธ มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าหายากและจำหน่ายผ้าทอไทลื้อ สะพายสายแนว อีกทั้งยังมีโซนคาเฟ่ จำหน่ายกาแฟออแกนิคของชนเผ่าอาข่า บ้านดอยผาฮี้ จังหวัดเชียงราย คุกกี้มะพร้าวภูเก็ตออแกนิคใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเตาถ่านแบบโบราณ จากบ้านสวนมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย โดยมี คณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ในฐานะเลขานุการร่วมภาคเอกชน และ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลังจบงานสามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท