03/07/2562

“SET Social Impact Day 2019 Partnership for Impact Co-Creation ออกแบบ ทางออก มหาชน”


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ งาน “SET Social Impact Day 2019 Partnership for Impact Co-Creation ออกแบบ ทางออก มหาชน”
วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2561 ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด ร่วมแบ่งปัน คิด ออกแบบโมเดลการแก้ปัญหาสังคม พัฒนารูปแบบ CSR ที่ยั่งยืน เชื่อมต่อธุรกิจกับสังคม ร่วมสร้างเครือข่าย และสร้างโอกาสใหม่ๆ กับ 35 วิทยากรระดับแนวหน้า 60 ธุรกิจเพื่อสังคม
โดยภายในบูธ ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในเครือข่ายประชารัฐฯ ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการผ้าขาวม้า หัตถศิลป์ไทย หลังจบงานสามารถทำรายได้คืนสู่ชุมชนกว่า 30,000 บาท