16/04/2560

ปิดฉากไปด้วยความยิ่งใหญ่ สุดประทับใจ กับมนต์เสน่ห์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”


ปิดฉากไปด้วยความยิ่งใหญ่ สุดประทับใจ กับมนต์เสน่ห์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”


ปิดฉากไปด้วยความยิ่งใหญ่ สุดประทับใจ กับมนต์เสน่ห์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ที่บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกในงาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” 
ครั้งที่ 3 ที่จัดอลังการพร้อมกันทั้ง 4 ภาค

     ปิดฉากไปด้วยความยิ่งใหญ่ สุดประทับใจกับมหกรรมความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงามในงาน  “Water Festival 2017  เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”  ครั้งที่ 3  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มงคลปีใหม่ไทย” โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เป็นแกนหลักภาคเอกชน ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ที่ร่วมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และร่วมสร้างปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน บอกเล่าประวัติศาสตร์ และประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันล้าสมัย ด้วยการขยายพื้นที่การจัดงานครอบคลุม 4 ภาคของประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยแท้ แบบดั้งเดิม
โดยได้มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยนายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดงาน “Water Festival 2017  เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”  ครั้งที่ 3  อย่างเป็นทางการ และเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2560 ได้แก่ 

   

1. ภาคกลาง จัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 3 ท่าน้ำ  
2. ภาคเหนือ จัดที่ บ้านโบราณเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศ หลังตลาดอนุสารที่จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ภาคใต้ จัดที่ ถนนพังงา เมืองเก่า  จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ป “ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า”ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
โดยทั้ง 4 พื้นที่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มากมาย ได้แก่  พิธีรดน้ำดำหัว,ทำบุญสิริมงคล:วัตถุมงคล / ทำบุญ ไหว้พระ , กิจกรรม“คลีน”บ้าน / วัด / โรงเรียน, กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม , กิจกรรม ONE SHOT KNOCKOUT /Photo Trip,กิจกรรมประชันทำอาหาร เมนูคู่เมือง,การออกร้านค้าชุมชน โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  เป็นต้น
     นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานครั้งนี้ว่า “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”ยังคงตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเรียนรู้  และร่วมกันส่งเสริม และสืบสาน มรดกไทย สู่คนไทย และสากล ด้วยการบอกเล่าประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีวันล้าสมัย เพื่อต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงาน “Water Festival 2017เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “มงคลรับปีใหม่ไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยในปีนี้ มีนโยบายขยายพื้นที่การจัดงานที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ ภาคกลาง  ยังคงจัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา  4 วัด และ 3 ท่าน้ำเพลินใจ ประกอบด้วย 

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร และพระพุทธไสยาสน์ เพื่อความเป็นมงคลชีวิตร่มเย็นเป็นสุข และการกราบสักการะพระบาทมงคล 108 ที่วัดโพธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 
• วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ และ พระปรางค์วัดอรุณ เพื่อความรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคลของชีวิต พร้อมกราบไหว้ขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
• วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร่วมสักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง) และ พระปางป่าเลไลย์ (พระราหู) เพื่อความมงคลด้านการค้าขาย ด้านมิตรสหาย การเดินทางปลอดภัย และที่สำคัญพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ (พระราหู) เป็นพระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วย
• วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สักการะพระพุทธวิเชษฐศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ เพื่อความสำเร็จในเรื่องการเรียน การงาน และ สักการะหลวงพ่อพุทธนาค เพื่อความมงคลในการพูดเจรจา ลอดพระบรมธาตุฯ เพื่อความแคล้วคลาด รอดปลอดภัย เสริมสิริมงคล  ร่วมฟังการบรรยายธรรมจากพระพรหมบัณฑิต ท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการได้ไปชมจิตรกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นเรื่องราวทศชาติของพระพุทธเจ้า
• ท่ามหาราช กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เวิร์คช็อปศิลปะ ประกวดภาพถ่าย ร้านค้าของชุมชน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง 
• ยอดพิมาน  ริเวอร์วอล์ค เป็นจุดต่อเรือที่มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปจำลองจาก 9 วัดทั่วประเทศไทย 
• เอเชียทีค เดอะ  ริเวอร์ฟร้อนท์  ร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิด เสริมดวงปีใหม่ไทย และพบกับกิจกรรมมงคลมากมายประกอบด้วย ยามมงคล (ดูฤกษ์ยาม/เวลามงคล/ดูดวง 12 นักษัตร) อาหารมงคล 4 ภาค (อาหารมงคลที่ดีต่อสุขภาพ) อยู่มงคล (การตกแต่งบ้าน/จัดฮวงจุ้ย/ทำความสะอาดบ้าน หิ้งพระ)  และใจมงคล (เครื่องประดับเสริมดวงชะตา/การทำบายศรี/การทำบุญแบบต่างๆ)
 


     นอกจากนี้ แต่ละสถานที่ยังมีต้นความดีให้ผู้ร่วมงานได้เขียนความดีของตนเองเพื่อเป็นปณิธานในการทำความดีต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมล่องเรือด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานใน 7 ท่าน้ำแบบวิถีไทย
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดที่บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ หลังตลาดอนุสาร เป็นการจัดประเพณีปีใหม่เมืองและสงกรานต์ในรูปแบบดั้งเดิม และการทำบุญต่างๆ ที่ถือเป็น มงคล รับปีใหม่ไทยแบบล้านนา ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จัดที่ ถนนพังงา เมืองเก่า   ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์ บาบ๋า” และในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดงานไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปีแรก ที่จังหวัดอุดรธานี กับ“ม่วนหลาย...สงกรานต์ไทพวนบ้านเชียง”ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งจะมีพิธีตักบาตรของชาวไทพวน พิธีรดน้ำดำหัว  ไหว้พระเสริมสิริมงคล และกิจกรรมอีกมากมายให้ได้ร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมในแบบวิถีไทพวน  โดยอีกหนึ่งความพิเศษในปีนี้ คือการจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดประชารัฐ” ด้วยการนำของดีแต่ละชุมชนเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มาออกร้านในบริเวณสถานที่จัดงาน  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจ และยังเป็นการขานรับนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความสุข และทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผ้าขาวม้าประจำท้องถิ่น ที่ตัดเย็บจากชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ที่จัดโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มาประดับตกแต่ง  และออกร้าน เพื่อเป็นสีสันให้กับงานในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วน และยิ่งใหญ่” ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของพันธมิตรในทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้    ซี่งพวกเราล้วนมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้งาน “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”  เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง  และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามา  ร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ”  เรียกว่าเป็นงานสงกรานต์ดีงาม ที่บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ได้ร่วมสัมผัสกับกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ให้อยู่ในความทรงจำอันสุดประทับใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand