02/07/2562

ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก ปีที่ 2


ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก ปีที่ 2
วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G ที่ MBK Center

โดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สร้างตลาดนัดเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด ผ้าเปลี่ยนโลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สร้างอาชีพ ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของไทย

หลังจากที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
ได้นำชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย จากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมออกบูธ

พร้อมด้วยวิทยากรกิตติศักดิ์ คุณชญาน์ลักษณ์ โรจน์วนิช เข้าร่วมกิจกรรม Workshop สาธิตการทำมาลัยกรผ้าขาวม้า

 

ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น หลังจบงาน
สามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนในโครงการที่เข้าร่วมกว่า 60,000 บาท