21/06/2562

พิธีเปิด งาน OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม


วันที่ 16 มิถุนายน 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด งาน OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่ายและผลักดันสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ภายในบูธได้จัดแสดงผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่สอดแทรกอยู่ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการสะพายสายแนว พร้อมคลินิกพลิกยอดขายเพื่อให้คำแนะนำเทคนิคเรื่องผ้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาธิตการเพ้นลายด้วยสีอะคริลิกบนกระเป๋าผ้าขาวม้า รวมไปถึงจำหน่าย ขนมหม้อแกงอบกรอบ จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ไก่ สายพันธุ์ KKU1 (ยูริกต่ำ) จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ชาใบข้าว จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด