21/06/2562

พิธีเปิดโครงการนวัตกรรมระบบปิดการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร  และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนาม บันทึกความร่วมมือ 


⏰ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 
       นายไพบูลย์ โอมาก 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
เป็นประธานใน #พิธีเปิดโครงการนวัตกรรมระบบปิดการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร 
และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือ 

ระหว่าง #บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
โดยนายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการกับ #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
โดยนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ทิพพา ศรีนคร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บจก. ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)