21/06/2562

กลับมาอีกครั้ง...กับงาน Green Mart อาคเนย์ 


กลับมาอีกครั้ง...กับงาน Green Mart อาคเนย์ 

วันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2562
เวลา 7:00 - 15:00 น.
สถานที่ บริเวณชั้น 1ของบริษัทอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีชุมชนจากจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปรากร และจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมออกบูธ โดยมีการจัดจำหน่าย

- กระเป๋าหนัง Handmade ที่นำผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบ (Don Manee-ราชบุรี)
- ผ้ามัดย้อมหลากสีสัน (Colourful by Meena-สมุทรปราการ)
- ผักผลไม้อินทรีย์ (สวนขยันกิจ-ปราจีนบุรี)

#GreenMart2019
#ประชารัฐรักสามัคคประเทศไทย
#ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี
#ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ
#ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี