01/06/2562

กิจกรรม Workshop การประดิษฐ์ผ้าขาวม้า


กิจกรรม Workshop การประดิษฐ์ผ้าขาวม้า
              โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัด Workshop การประดิษฐ์มาลัยผ้าขาวม้า และบูเก้ผ้าขาวม้า ให้แก่ 40 ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2562 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ESC Studio (คฤหาสน์ลลียา)