30/05/2562

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล


             วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดย กองบริหารการสาธาณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร