15/05/2562

ออกบูธจำหน่ายสินค้าแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 61


บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนายกิตติสัณท์ กิจค้า รองประธาน พร้อมคณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นำชุมชนออกบูธจำหน่ายสินค้าแก่คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 61 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องนพรัตน์ โรงแรงเมอริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 25,400 บาท
#ประชารัฐรักสามัคคี กระบี่
#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย