06/09/2561

ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 61


ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 61

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 61 นับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่ 10 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเริ่มมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร มาตั้งแต่ปี 2558 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2561 โดยรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนหน้าว่า การจัดประชุม ครม.สัญจรนั้น เพื่อต้องการลงพื้นที่จริง ให้ทั่วทั้ง 6 ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อไปรับรู้ถึงความเป็นอยู่ และปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงของแต่ละภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัด

ทั้งนี้ งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความอนุเคราะห์จากคุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่สละเวลาอันมีค่า รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดแสดงผลงานของบริษัท และคุณเบญจา รัตนมณี เลขานุการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับครม.สัญจร ในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ขอกล่าวขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้เกียรติบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในพิธีต้อนรับ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 61 นี้