13/09/2561

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดพาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นางนภัสกรณ์ ธูปแก้ว และ ผู้ช่วยศาสดราจารย์ดอกเตอร์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ตัวแทน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจากส่วนกลาง ณ ศาลาวัดเนินขาม ตำบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท