29/11/2561

อธิบดี พช.เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ประจวบคีรีขันธ์


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบ 7 จังหวัดภาคกลาง มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้านานาชนิดกว่า 70 รายการ
      26  มกราคม 2561     ที่ศูนย์การมาร์เก็ต วิลเลจหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน ,พาณิชย์จังหวัดประจวบ,เทศบาลเมืองหัวหินฯลฯผู้แทนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนครนายก ตลอดจนกรรมการเครือข่ายOTOP เข้าร่วมงาน
      ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับการผลิต การแปรรูปและการตลาดสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พัฒนาOTOP และผลิตชุมชนสู่สากล ตลอดจนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความแข็งแรง จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล
     โดยในครั้งนี้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ ประเภท ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดและ OTOPศิลปิน และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด จากทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 70 บูธ โดยบรรยากาศในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเลือกชม ชิม ช็อปสินค้ากันเป็นจำนวนมาก