08/11/2561

พิธีเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าจัดให้”


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา13.00น.
             จังหวัดปัตตานี ร่วมกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
             นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าจัดให้”  เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ 
          ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการหลายๆหน่วยงาน ภาคเอกชน  ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม