12/11/2561

บริษัทประชารัฐแพร่และหอการค้าจังหวัดแพร่


บริษัทประชารัฐแพร่และหอการค้าจังหวัดแพร่
ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน)
เนื่องในโอกาส มาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

ข่าวสารจาก
Facebook: บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่-วิสาหกิจเพื่อสังคม-จำกัด