20/04/2562

ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยคุณราตรี พิศุทธิ์ชโลทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณโยธิน สิทธิ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ตลาดประชารัฐคลองปากปิด ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ การทำประมงพื้นบ้าน การจับหอยนางรมสองน้ำ แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นถิ่น รวมถึงให้คำแนะนำการบริหารจัดการตลาดประชารัฐคลองปากปิดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
#ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์
#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย