28/03/2562

ประชุมนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ไตรมาส 1/2562


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ จัดการประชุมนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ตามโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” ประจำไตรมาส 1/2562 ณ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก 
 ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ทั้ง 47 คน เข้ารับฟังแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินงานบนแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จากผู้บริหาร 10 องค์กรชั้นนำที่ ในงาน “Thailand Corporate Sustainability Symposium” หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “ความสำเร็จในการทำธุรกิจเพื่อสังคม”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณคำรณ มะนาวหวาน สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันคนแรกของประเทศไทย จากรายการ “Win Win War” เจ้าของผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และ คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เจ้าของธุรกิจ Banana Land ดินแดนกล้วยๆ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้มุมมองในการทำงาน โดยมี คุณอนุชิต จุรีเกษ ทำหน้าที่ในการดำเนินงานเสวนา
 สำหรับวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม เป็นการนำเสนอแผนงานและความคืบหน้าโครงการที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มอบหมายให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 47 จังหวัด เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ โดยยังคงยึดแนวทางการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย