15/03/2562

คาราวานสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานี Makro รังสิต สาขารังสิต


วันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำชุมชนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าในโครงการสินค้าประชารัฐและของดีจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับการสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้า แม็คโคร สาขารังสิต และมีชุมชนเข้าร่วม 8 ชุมชน 9 ร้านค้า มีรายได้จากโครงการนี้ 42,500 โดยประมาณ
#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด