15/03/2562

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ออกบูธที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ประสานความร่วมมือนำชุมชนออกบูธ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำผลไม้อินทรีย์จากสวน ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง/ชะนี มะม่วง เสาวรส ชมพู่ ส้มโอ กล้วย เป็นต้น วางจำหน่าย ระหว่างวันที 14 – 15 มีนาคม 2562 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นจำนวนกว่า 30,750 บาท

#ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี

#ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด