06/03/2562

ออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดียโสธร”


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดยโสธร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดยโสธร ออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดียโสธร” ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 8 มีนาคม 2562 หลังจบงานสามารถสร้างรายได้ กลับสู่ชุมชน เป็นจำนวนกว่า  34,795 บาท
#ประชารัฐรักสามัคคียโสธร