07/03/2562

ผลตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผัก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


วันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วม “โครงการตรวจแล้วปลอดภัย หายห่วง เกษตรกรอิ่มใจ ผู้ป่วยอิ่มอร่อย” เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารของโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดกระบี่ โดยผลสรุปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักที่ส่งตรวจออกมาปลอดภัยทุกรายการ
รายการผักที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ส่งตรวจสอบสารปนเปื้อนมีดังนี้
1.ผักกวางตุ้ง จากชุมชน หมู่ 3 เขาใหญ่
2.ถั่วผักยาว จากชุมชน หมู่ 1 อ่าวลึกใต้
3.ฝรั่ง จากชุมชน หมู่ 3 แหลมสัก
4.ผักบุ้ง จากชุมชน หมู่ 1 อ่าวลึกใต้
5.มะเขือยาว จากชุมชน หมู่ 5 นาเหนือ
6.โหระภา จากชุมชน หมู่ 3 เขาใหญ่
#ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่