08/03/2562

การประชุมโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN +3 Conference on Social Enterprises)


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN +3 Conference on Social Enterprises) เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ร้านประชารัฐ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และร้านทอใจ ที่ศูนย์การค้า เดอะสตรีท

#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด