08/03/2562

ตลาดนัดประชารัฐพะเยา


วันที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธาน ได้นำชุมชนและผู้ประกอบการออกบูธขายสินค้า ณ ห้องสยามแม็คโคร สาขาพะเยา ตามโครงการตลาดนัดประชารัฐพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 ราย 10 ชุมชน ชุมชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากงานนี้ 230,000 โดยประมาณ
#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด