27/02/2562

ลงนามข้อตกลงในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง เป็นไก่พันธุ์ใหม่ หรือ KKU-1


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง เป็นไก่พันธุ์ใหม่ หรือKKU-1 ซึ่งเป็นไก่ที่มีปริมาณกรดยูริคต่ำกว่าไก่เนื้อทั่วไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไก่สายพันธุ์ KKU-1 เป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกรดยูริคต่ำกว่าไก่ทั่วไปถึง 66%  โปรตีนสูง และคอเลสเตอรอลต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในเขตจังหวัดขอนแก่น นำไก่สายพันธุ์ดังกล่าวไปเลี้ยง เพื่อจำหน่ายทั้งในรูปแบบชำแหละและไข่ไก่  นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปยัง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจการให้บริการอาหาร ที่มีมากกว่า 255 สาขาทั่วทั้งประเทศ อาทิ ร้านตำมั่ว และ ร้านเขียง นำไก่สายพันธุ์ KKU-1 มารังสรรค์เป็นเมนูให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความอร่อยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐที่เป็นการผสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด