11/02/2562

เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข” ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในการนี้เสด็จฯ ทอดพระเนตรบูธจากหน่วยงานราชการ (Royal Project) รวมถึงร้านชุมชนประชารัฐ โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี นำคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนำชุมชนจากจังหวัดภูเก็ตร่วมจำหน่ายหมี่ฮกเกี้ยน เกี้ยนทอด กุ้งมังกร 7 สีย่าง นอกจากนี้ยังมีหมูกระดาษป้าน้อย ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวราวิหาร และขนมจีบต้มเฮียเสก ชุมชนวัดกัลยาณ์ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 308,666 บาท