24/10/2561

Farmer Market ที่ เซ็นทรัลพระราม 2


Content งาน Farmer Market ที่ เซ็นทรัลพระราม 2

ภาพบรรยากาศงานวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2561 งาน Farmer Market เซ็นทรัล พระราม 2 ลานกิจกรรม ชั้น 1 (โซนยูนิโคล่) 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประทศไทย) จำกัด ได้นำชุมชนในเครือข่ายจากทั่วประเทศ กว่า 25 ชุมชน  
ศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากเกษตรกรและผู้ผลิตตัวจริงจากทั้ง 4 ภาค ส่งตรงจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ มารวมไว้ให้ทุกคนได้ช้อป ได้ชิมกัน....  

โดยหลังจากจบงานนี้ .. ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนในเครือข่ายบริษัทประชารัฐฯ ที่ได้เข้าร่วมออกบุธจำหน่ายสินค้า เป็นจำนวน 1,245,450 บาท แล้วพบกันใหม่ในงานครั้งต่อไป..... 

#CGFarmersMarket  

#prsthailand.official