22/10/2561

ผู้ชนะการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในการไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น


คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด
มาส่งน้องๆ ผู้ชนะการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
ในการไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 25 -29 กันยายน 2561