18/07/2561

SET Social Impact Day 2018 : Partnership for Better Impact


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ ที่งาน SET Social Impact Day 2018 : Partnership for Better Impact ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่านอาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ประธานบริษัทประชารัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของประชารัฐรักสามัคคี และบูธต่างๆภายในงาน โดยทางบริษัทได้นำสินค้าผ้าขาวม้าแปรรูป และสินค้าแปรรูปจากประชารัฐจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมจำหน่าย

อีกทั้งยังมีกิจกรรมScan QR code ตอบคำถาม เพื่อแลกรับของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้....