06/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย


วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 โครงการผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ไทย เริ่มดำเนินการคัดเลือกผ้าขาวม้าครั้งที่ 1  จากชุมชนผู้ผลิตจำนวน 502 ชุมชน  ณ Casean อาคาร CW Tower  เพื่อเฟ้นหาผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศ มาจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีชุมชนเป็นจำนวนมาก เเละจากการคัดเลือกเเล้วได้เลือกสรรชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 69 ชุมชน โดยตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ได้เเก่ 1.ดร.ขจิต สุขุม 2.หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ 3.คุณณรงค์ บุ่ยศิริลักษณ์ 4.คุณอัมพวัน พิชาลัย 5.ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญเเจทอง 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต 7.คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ร่วมกันเป็นกรรมการผู้ตัดสินผลงานจากชุมชนผ้าขาวม้าต่างๆ เพื่อนำมาดำเนินการในขั้นต่อไป