18/01/2561

งานสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


เสร็จสิ้นไปเเล้วสำหรับงานสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
บรรยากาศงานวัดร่วมสมัย มหรสพเเละการเเสดงทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย เน้นการสืบสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยธีม"ผ้าขาวม้าไทย" งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหลายภาคส่วนด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือที่เรียกว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้สัมผัสกับบรรยากาศงานวัดร่วมสมัยกลางกรุงที่หาชมได้ยาก

นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชุดการแสดงต่างๆ จากเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงที่มาร่วมกันเเสดงมหรสพเเละการเเสดงศิลปะวัฒนธรรม อาทิเช่น การแสดงหุ่นเล็กคลองบางหลวงจากคณะทำนาย การแสดงเชิดสิงโตเด็กจากโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร / ฟ้อนภูไท เป็นต้นรวม 

ทั้งในงานนี้ ทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คัดเลือกกลุ่ม WORLACHA ในการออกร้าน รวมถึงได้เข้าร่วมนำชุมชนจากเครือข่ายประชารัฐจังหวัดที่นำของดีจากร้านค้าชุมชนมาออกในงานนี้ด้วย เช่น 
 
- ทองม้วน จังหวัดเพชรบุรี
- ข้าวเหนียวมูนสีสมุนไพร ขนมไทย จังหวัดนนทบุรี
- เทวาผ้าไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
- ชุมชนแปรรูปปลาเเม่ลำจวน จังหวัดนครสวรรค์

บรรยากาศในงานตลอด 3 วัน 3 คืนที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายชุมชนประชารัฐจังหวัดต่างๆ เเละยังเป็นการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีฯ เพื่อให้ผู้คนรับรู้เเละร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไป