สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ก้างปลาสลิดทอดกรอบ

วิสาหกิจชุมชนแม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ก้างปลาสลิดทอดกรอบรหัสผลิตภัณฑ์ : 111310036
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนแม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ

สมุทรปราการ

ที่อยู่:
246 ม.12 ถ.สุขุมวิท-สายเก่า ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ