16/10/2563

โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ ประจำปี 2563


โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ ประจำปี 2563

OTOP Junior Contest 2020

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดถึง 30 ตุลาคม 2563 !!!!!!

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรูปแบบเอกสารการจัดทำผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

ได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th และเว็บไซต์บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัhttp://xn--www-jml.prsthailand.com/ โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกสมัครได้เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://tiny.cc/OTOPJuniorContest2020 พร้อม upload คลิปวีดีโอนำเสนอผลงาน (1.5 นาที) หรือสแกน QR Code

2. ส่งใบสมัคร ดาวน์โหลด และคลิปวีดีโอนำเสนอ (1.5 นาที) โดยจะต้องดาวน์โหลดคลิปวิดีโอลง flash drive หรือแผ่น CD และ

ส่งมาที่โครงการประชารัฐรักสามัคคี (OTOP Junior) 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คณะทำงานส่วนกลาง โทร. 08 1924 5521 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.