17/08/2561

“ ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น ” จัดงาน “ ผ้าทอทั่วไทย สานใจ ถวายพระพร ”


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น” จัดงาน “ผ้าทอทั่วไทย สานใจ ถวายพระพร” ได้สืบสานงานหัตถศิลป์ของไทยตามพระราชปณิธานในการส่งเสริมผ้าทอไทยจากทุกภาคในประเทศไทย ในวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-22.00 น. ที่เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ผ้าทอทั่วไทย สานใจ ถวายพระพร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน และสนับสนุนงานหัตถศิลป์ของไทยตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน ผู้ปกปักรักษางานศิลปะหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงฟื้นฟูให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จัก ทั้งในและต่างประเทศ และทางบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อจัดจำหน่ายผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าจากชุมชนภายในงานอีกด้วย...