02/04/2561

เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย รื่นเริงเถลิงศก


กลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับเทศกาลประจำปี ในวาระปีใหม่อย่างงานสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้งาน Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานจัดงานขึ้นทุกภาคทั่วไทย ในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2561 นี้ พี่น้องชาวไทยสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั่วไทยทั่วทุกภาค 

ภาคเหนือ – จัดขึ้นภายในตีม “นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว” ถนนวัฒนธรรมล้านนา สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ถ.คลองชลฯ ตัดสุเทพ) จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11.00-22.00 น.

ภาคอีสาน - จัดขึ้นภายใต้ตีม “ม่วนหลายสงกรานต์ ไทพวนบ้านเชียง” พบกับกิจกรรม ตักบาตรวิถีไพวน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แม่ใหญ่ กิจกรรมบันเทิงต่างๆ และการประชันเมนูคู่เมือง ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เวลา 07.00-20.00 น.

ภาคใต้ – สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดคอนเสริต์อมยิ้ม ในคืนวันสงกรานต์ และร่วมกันแต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองหรือชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวภายในงาน และยังมีของรางวัลอีกมากมาย ณ ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต 17.00-22.00 น. จังหวัดภูเก็ต

ภาคกลาง – สำหรับงานที่จัดขึ้นในภาคกลางนี้ร่วมกันจัดสถานที่กันหลายส่วนภายในตีม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สืบสานอัตลักษณ์ไทย 7 ท่าน้ำวิถีไทย ร่วมกับช้อป ชิม บันเทิงใจ กับกิจกรรมทั้ง 8 ท่าน้ำที่ร่วมกันจัดงานอย่าง

  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
  • วัดอรุณราชวรราราม ราชวรมหาวิหาร
  • วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
  • วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
  • ล้ง 1919
  • ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค
  • เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

ในส่วนของงาน Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่จัดขึ้นในส่วนของภาคกลางนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกร้านค้าภายในงานที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์ โดยเชื่อมโยงชุมชนในเครือข่ายประชารัฐเข้าร่วมออกงานเพื่อสร้างช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand