18/10/2560

ThaiBev Expo 2017


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูทในงาน ThaiBev Expo 2017 ภายใต้ธีมของ "Creating and Sharing the Value of Growth” หรือการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนหลักของทีมภาคเอกชนในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E3 

ภายในบูทมีการนำสินค้าออกจำหน่ายทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากประชารัฐหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ผ้าขาวม้า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประชารัฐฯ และเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ทำมาจากผ้าขาวม้า 

นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าชม คือ นวัตกรรม “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับความสดใหม่ของข้าว ซึ่งในวันแรกของการเปิดงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)อย่าง คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการบริษัท) และ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการบริษัท) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ คุณวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าชมบูทของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งชมสาธิตการสีข้าวจาก “เครื่องสีข้าวครัวเรือน” โดยมีคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เป็นผู้นำพาชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัทประชารัฐรัดสามัคคี ให้ผู้คนได้รับรู้ในวงกว้างต่อไปในอนาคตอีกด้วย 


ภายในงาน ยังมีส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนวัตกรรมต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรและผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคม