ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผักตบชวา) - ราชบุรี

100000053 กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผักตบชวา) - ราชบุรี ผลิตจากผักตบชวา น้ำหนัก 100 กรัม 6x8x20 cm.
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า

กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผ้าขาวม้า) - ราชบุรี

100000052 กล่องใส่ดินสอแบบถือ (ผ้าขาวม้า) - ราชบุรี ผลิตจากผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า น้ำหนัก 100 กรัม 6x8x20 cm.
ราชบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าผ้าขาวม้า (กลาง) - ร้อยเอ็ด

345000035 กระเป๋าผ้าขาวม้า (กลาง) - ร้อยเอ็ด ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 7 สี น้ำหนัก 300 กรัม 23x20x40 cm.
ร้อยเอ็ด

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าผ้าขาวม้า (เล็ก) -ร้อยเอ็ด

345000036 กระเป๋าผ้าขาวม้า (เล็ก) -ร้อยเอ็ด ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 7 สี 200 กรัม 12x23x22.5 cm.
ร้อยเอ็ด

ติดต่อร้านค้า

กล่องซิปรอบ  size M -นราธิวาส

100000042 กล่องซิปรอบ  size M -นราธิวาส ผลิตจากต้นกระจูด ต้นพืชในภาคใต้ น้ำหนัก 400 กรัม 18.5x20x32 cm.
นราธิวาส

ติดต่อร้านค้า

กล่องมังคุด ตูมู ขนาดเล็ก - นราธิวาส

896000002 กล่องมังคุด ตูมู ขนาดเล็ก - นราธิวาส ผลิตจากต้นกระจูด ต้นพืชในภาคใต้ น้ำหนัก 100 กรัม 9x9x9 cm.
นราธิวาส

ติดต่อร้านค้า

กล่องมังคุด ตูมูขนาดกลาง - นราธิวาส

896000001 กล่องมังคุด ตูมูขนาดกลาง - นราธิวาส ผลิตจากต้นกระจูด ต้นพืชในภาคใต้  น้ำหนัก 100 กรัม 14x14x14 cm.
นราธิวาส

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก ลายรูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 16 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก ลายขัดกัน และรูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 18.5 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก เป็นลายขัดกัน

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 16 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงผอบ เป็นลายขัดกัน และลายดาว

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 14.5 ซม. ความยาว 12 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า

กระติบข้าว ทรงกระบอก เป็นลายขัดกัน รูปหัวใจ

รายละเอียดสินค้า ความกว้าง 15 ซม. ความยาว 18.5 ซม.
ยโสธร

ติดต่อร้านค้า