สินค้าอุปโภคในครัวเรือน

ปกสมุดผ้าขาวม้า ขนาด B6 ลายผ้าขาวม้า ดลมณี - ราชบุรี

ดลมณี - Don Manee

ราชบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ แปรรูปเป็นปกสมุด

รหัสผลิตภัณฑ์ : 770340019
ขนาดสินค้า : 13x20x2 cm
หน่วยนับ : เล่ม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

ดลมณี - Don Manee

ราชบุรี

ที่อยู่:
32 หมู่ 5 ต. ดอนแร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Line: