สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ผงมะนาว

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.003.003B
76 : เพชรบุรี
003 : ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
003 : ผงมะนาว
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 300 กรัม (รวมขวด)รหัสผลิตภัณฑ์ : 776110028
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี