ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ปลอกหมอนเผ่าลั๊วะ ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม - เชียงใหม่

ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม

เชียงใหม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือ สีธรรมชาติ ลายชนเผ่าลั๊วะ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 550250004
ขนาดสินค้า : 24x14 นิ้ว
หน่วยนับ : ใบ

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม

เชียงใหม่

ที่อยู่:
46/1 ม.4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Line: