< ย้อนกลับไปดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

บำรุงร่างกาย / บำรุงสมอง /ลดความดันโลหิตสูง / ลดไขมัน /ช่วยป้องกันภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือด / อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร เป็นการส่งเสริม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยการเพิ่มมูลค้าสินค้าทางการเกษตร นำถั่วลายเสือมากะเทาะเปลือกผ่านกรรมวิธีท้องถิ่น โดยการต้มและคั่วเกลือจนได้มาเป็นถั่วเสือซ่อนลาย ซึ่งมีความพิเศษ กรอบ อร่อย กว่าถั่วลายเสือธรรมดา หลังจากนั้นนำมาลอกผิวลายเสือออก บรรจุใน packaging อย่างสวยงาม จนได้มาเป็น "ถั่วเสือถอดลาย"
เชียงใหม่

ติดต่อร้านค้า
ไก่สายพันธุ์ "KKU 1" เดิมมีชื่อว่าไก่พันธุ์ไข่มุกอิสาน 2 ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ "ไก่ชี" ผสมกับไก่ทางการค้าได้ลูกออกมา จากนั้นคัดเลือก 5 ชั่วรุ่น ได้ไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ปรับปรุงพันธ์ใหม่ โดยนำไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ไปผสมกับไก่ psbroiler ได้ลูกผสมออกมาเป็น "ไก่ KKU1" ซึ่งไก่สายพันธ์นี้มีความเป็นสายพันธุ์ไก่บ้านอยู่อีก 25% เลยทีเดียว และมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้า และยังมีคอเลสเ
ขอนแก่น

ติดต่อร้านค้า
ไก่สายพันธุ์ "KKU 1" เดิมมีชื่อว่าไก่พันธุ์ไข่มุกอิสาน 2 ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ "ไก่ชี" ผสมกับไก่ทางการค้าได้ลูกออกมา จากนั้นคัดเลือก 5 ชั่วรุ่น ได้ไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ปรับปรุงพันธ์ใหม่ โดยนำไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ไปผสมกับไก่ psbroiler ได้ลูกผสมออกมาเป็น "ไก่ KKU1" ซึ่งไก่สายพันธ์นี้มีความเป็นสายพันธุ์ไก่บ้านอยู่อีก 25% เลยทีเดียว และมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้า และยังมีคอเลสเ
ขอนแก่น

ติดต่อร้านค้า
ไก่สายพันธุ์ "KKU 1" เดิมมีชื่อว่าไก่พันธุ์ไข่มุกอิสาน 2 ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ "ไก่ชี" ผสมกับไก่ทางการค้าได้ลูกออกมา จากนั้นคัดเลือก 5 ชั่วรุ่น ได้ไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ปรับปรุงพันธ์ใหม่ โดยนำไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ไปผสมกับไก่ psbroiler ได้ลูกผสมออกมาเป็น "ไก่ KKU1" ซึ่งไก่สายพันธ์นี้มีความเป็นสายพันธุ์ไก่บ้านอยู่อีก 25% เลยทีเดียว และมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้า และยังมีคอเลสเ
ขอนแก่น

ติดต่อร้านค้า
ไก่สายพันธุ์ "KKU 1" เดิมมีชื่อว่าไก่พันธุ์ไข่มุกอิสาน 2 ซึ่งศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ "ไก่ชี" ผสมกับไก่ทางการค้าได้ลูกออกมา จากนั้นคัดเลือก 5 ชั่วรุ่น ได้ไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ปรับปรุงพันธ์ใหม่ โดยนำไก่"ไข่มุกอีสาน KKU50″ ไปผสมกับไก่ psbroiler ได้ลูกผสมออกมาเป็น "ไก่ KKU1" ซึ่งไก่สายพันธ์นี้มีความเป็นสายพันธุ์ไก่บ้านอยู่อีก 25% เลยทีเดียว และมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีกรดยูริคต่ำเพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้า และยังมีคอเลสเ
ขอนแก่น

ติดต่อร้านค้า
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากะพงเกรดส่งของ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า