< ย้อนกลับไปดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีตำบลบุฤๅษี ต.บุฤาษี
สุรินทร์

ติดต่อร้านค้า
ข้าวอินทรีย์ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสูงใต้ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ข้าวอินทรีย์มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของ แคลเซียม เหล็ก วิตามินอี และคุณค่าทางทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและปลอดภัยจากสารเคมี Organic Thailand TAS:53966
มุกดาหาร

ติดต่อร้านค้า
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมนกกระเรียน บ้านสวายสอ ข้าวคุณภาพสูงอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของบุรีรัมย์แห่งเดียวของประเทศไทย ที่นกกระเรียนพันธุ์ไทย สัตว์ที่ถูกบันทึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 50 ปี ได้กลับมาอาศัยขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกครั้งด้วยขบวนการทำนาอินทรีย์ ที่ใส่ใจต่อชีวิตและธรรมชาติ จึงได้ข้าวที่สะอาด หอม อร่อยมีคุณค่าทางอาหาร พร้องทั้งช่วยปกป้องระบบนิเวศยั่งยืน
บุรีรัมย์

ติดต่อร้านค้า
ข้าวเม่าคือ อาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผลิตสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากโบราณสู่งานวิจัย แต่เนื่องจากข้าวเม่าแบบดั่งเดิมมีอายุการเก็บรักษาสั้น 3-5วันเนื้อสัมผัสกลิ่นและรสชาดก็จะเปลี่ยนและเกิดเชื้อราง่ายเนื่องจากมีความชื่นเยอะทางคณะเกษรตศาตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ค้นคว้าวิจัยข้าวเม่าเพื่อให้มีอายุเก็บรักษาได้นานและมีจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีจนได้ผลงานวิจัยชื่อข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูปหรือข้าวเม่าแห้งคืนรูปโดยได้ถ่ายทอดองค์ความรุ้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแห
อำนาจเจริญ

ติดต่อร้านค้า