สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์พร้อมน้ำปรุง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตรามังกร
เส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตจากข้าว 100% ไม่ผสมแป้ง
เส้นเหนียวนุ่ม อร่อย ไม่ติเป็นก้อน
ปราศจากสารกันบูดและสารฟอกข้าวติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี