โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการสะพายสายแนว

โครงการสะพายสายแนว           เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 61 โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาแบบ ยกระดับ “ย่าม” ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาหลายชั่วอาย......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)           โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  (Food Safety Hospital) เป็นความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเ......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน

โครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน                    บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้ดำเนินโครงการ“เครื่องสีข้าวครัวเรือน” ร่วมก้บบริษัทนาทวีเทคโนโลยี่ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องสีข้าวเป็นระย......อ่านต่อ
25/09/2562