โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ขอเชิญเที่ยวชมงาน ผ้าขาวม้าทอใจ 2563

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2563” ภายใต้แนวคิด “pakaoma next normal” ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเส้นทางความสำเร็จ “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมให้ชุมชนผ......อ่านต่อ

โครงการสะพายสายแนว

โครงการสะพายสายแนว           เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 61 โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและองค์ความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาแบบ ยกระดับ “ย่าม” ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาหลายชั่วอาย......อ่านต่อ
20/01/2563

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย           โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  เป็นความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมห......อ่านต่อ
20/01/2563