สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ต้นตำรับเส้นก๋วยเตี๋ยวเมืองจันท์
ตรามังกร
100% GLUTEN FREEติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี