ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระติบข้าว ทรงกระบอก ลายขัดกัน และรูปหัวใจ

บ้านดอนกลอง

ยโสธร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า
ความกว้าง 15 ซม.
ความยาว 18.5 ซม.

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บ้านดอนกลอง

ยโสธร

ที่อยู่:
คุณแม่บรรจง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร