ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระติบข้าว ทรงมวยซิ่ง ลายขัดกัน

บ้านดอนกลอง

ยโสธร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า
ความกว้าง 18 ซม.
ความยาว 12 ซม.

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บ้านดอนกลอง

ยโสธร

ที่อยู่:
คุณแม่บรรจง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร