สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ขนมปังชีคเชคไส้สับปะรด แบบกระกล่อง บ้านศาลาลัย – ประจวบคีรีขันธ์

ร้านขนมศาลาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนมปังชีคเชคไส้สับปะรด บรรจุซองแยกชิ้น กล่องละ 12 ซอง กรอบอร่อย ทานง่าย บรรจุ กล่องละ 12 ซอง

รหัสผลิตภัณฑ์ : 777310049
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

ร้านขนมศาลาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่:
147 หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์