สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

กาแฟดริปอาราบิก้า 12 กรัม x 15ซอง ตั๋วกะหมี - ลำปาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กาแฟตั๋วกะหมี

ลำปาง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟอาราบิก้า” กาแฟที่มีรสชาติดี ซึ่งแหล่งปลูกที่เหมาะสมพื้นที่ปลูกตั้งแต่เส้นรุ่ง 17 องศา เหนือขึ้นไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตร มีความลาดเอียงไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพดี และเป็นแหล่งปลูกต้นกาแฟชั้นดีระดับประเทศสถานที่ปลูกและเป็นจุดกำเนิดของกาแฟอาราบิก้าชั้นดีอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ปริมาณสุทธิ 12 กรัม x 5 ซอง มาตรฐานที่ได้รับ : อย. , GMP

รหัสผลิตภัณฑ์ : 552320025
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ : กล่อง

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กาแฟตั๋วกะหมี

ลำปาง

ที่อยู่:
143 หมู่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง