สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวเกรียบงาดำถุงฟลอยด์-ซีรีนโปรดักซ์ – ปัตตานี

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบปลาซีรีน

ปัตตานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบปลา ซีรีนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวเกรียบปลาในอำเภอยะหริ่ง ข้าวเกรียบตราซีรีนเป็นข้าวเกรียบที่มีอัตลักษณ์ โดยเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน จนเกิดเป็นข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ “ตราซีรีน” ที่คงคุณค่าจากปลาทะเลสดๆ อุดมไปด้วยโปรตีน แคลเซียม และไอโอดีน กรอบ อร่อย กลมกล่อม ถูกปาก ถูกใจ จนใครๆต้องลิ้มลอง ปริมาณสุทธิ 50 กรัม มาตรฐานที่ได้รับ : ฮาลาล (C 068/2554) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (มผช.107/2554)

รหัสผลิตภัณฑ์ : 894310064
แบรนด์ : Serene
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบปลาซีรีน

ปัตตานี

ที่อยู่:
หจก.ซีรันโปรดักซ์ 350/9 หมู่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
Line: